ĐUA TOP ALPHA TEST - MUSS3.VN


CỤM MÁY CHỦ QUYỀN NĂNG
Chào các bạn!
Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần Resets cao nhất trong BXH MUSS3.VN - Cụm Máy Chủ : QUYỀN NĂNG
Thời gian : 14h - 27/11/2019 - 24h 29/11/2019

Thông Tin Giải Thưởng Như Sau:
ĐUA TOP ANPHAL TEST GAION Phần Thưởng
Top 1 100.000 VPOINT
Top 2 80.000 VPOINT
Top 3
50.000 VPOINT
Top 4 30.000 VPOINT
Top 5 20.000 VPOINT


View more latest threads same category: