Ép Quái Điểu | Dinorant

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)
  • Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).
  • Chọn dòng "Kết hợp thông thường".
  • Nguyên liệu:

Mounsters Op cơ bản:CHÚ THÍCH:  • Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
  • Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
  • Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
  • Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
  • Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
  • Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
  • Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).

View more latest threads same category: